W późnych godzinach popołudniowych, we wtorek 14 września 2010 r., w Warszawie zakończyły się ćwiczenia POLONIA 2010, które miały na celu sprawdzenie procedur uruchamiania odpowiednich sił i środków oraz obiegu informacji w sytuacji kryzysowej związanej ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. W ćwiczeniach zorganizowanych przez MSWiA brały udział m. in. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Agencja Atomistyki, Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna, służby wojewody mazowieckiego i prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
W opinii RCB ćwiczenia przebiegły w sposób prawidłowy. Wnioski z ćwiczenia POLONIA 2010 zostaną wykorzystane w planowaniu działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.