14 września 2010 r., w Warszawie odbywają się ćwiczenia antyterrorystyczne służb mundurowych i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Celem ćwiczenia jest test służb i instytucji odpowiedzialnych za ochronę antyterrorystyczną państwa. Sprawdzenie systemów współdziałania i łączności oraz procedur uruchamiania odpowiednich sił i środków w sytuacji kryzysowej, obejmującej w tym wypadku m.in. masową sytuację zakładniczą.

Więcej informacji na: http://www.policja.waw.pl/portal/pl/1/9524/Cwiczenia_Antyterrorystyczne_w_Warszawie.html