We wrześniu 2010 r. zostanie przeprowadzone trzydniowe ćwiczenie oparte na fikcyjnym scenariuszu, które ma poddać próbie trafność i efektywność procedur koordynacji kryzysowej Unii Europejskiej (EU Emergency and Crisis Coordination Arrangements (CCA).

Ćwiczenia CCA są organizowane corocznie od 2006 r. przez Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską. Są one zaprojektowane w celu umożliwienia przeprowadzenia szybkich i skoordynowanych działań politycznych na poziomie Unii Europejskiej, w związku z potrzebą reakcji w obliczu sytuacji kryzysowej.
Ćwiczenia CCA pełnią również, poza przeglądem procedur koordynacji kryzysowej, funkcję szkoleniową. Są okazją dla państw członkowskich, które wyraziły gotowość do aktywnego w udziału w ćwiczeniu, do oceny ich narodowych systemów.
Koordynatorem na poziomie Sekretariatu Generalnego Rady UE, punktem kontaktowym i administratorem systemów dedykowanych mechanizmowi CCA jest Centrum Sytuacyjne Unii Europejskiej (SITCEN), które podejmuje działania związane z uruchomieniem tego mechanizmu.
W obecnej edycji ćwiczenia (CCAEX10) udział weźmie 9 państw UE, w tym Polska.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia koordynację przygotowań do tego ćwiczenia na poziomie narodowym. W obecnym procesie planistycznym udział biorą przedstawiciele: Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Charakter ćwiczenia ma gwarantować element zaskoczenia, dlatego koordynator narodowy, bazując na scenariuszu ćwiczenia, określi podmioty, których udział w ćwiczeniu będzie uzasadniony.
Projekt scenariusza ćwiczenia zakłada zdarzenia, które wystąpią w Polsce, w czasie Mistrzostw Europy w piłce nożnej (UEFA EURO).

Mając na uwadze, że gospodarzem tegorocznego ćwiczenia będzie Polska, zakłada się, że przedsięwzięcie przyczyni się do zgromadzenia cennych doświadczeń z zakresu procedur reagowania na sytuacje kryzysowe na poziomie wspólnotowym a także promocji polskich rozwiązań w tym zakresie. Pozwoli to również zgromadzić doświadczenia, które będą przydatne podczas sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie UE.