W związku z nieudaną próbą zamachu na samolot linii Northwest Airlines, lot nr 253 Delta z Amsterdamu do Detroit w dniu 25 grudnia 2009 r., Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Centrum Antyterrorystyczne ABW informują, iż podobnie jak w innych państwach, na polskich lotniskach wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa, w szczególności w przypadku lotów do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podróżni powinni wziąć pod uwagę konieczność wcześniejszego przybycia na lotnisko. Zalecane jest również dowiadywanie się u przewoźnika o czas potrzebny na odprawę, ze szczególnym uwzględnieniem lotów tranzytowych i procedur bezpieczeństwa w miejscach przesiadek. Na wielu lotniskach wprowadzono dodatkowe procedury kontroli podróżnych (przeszukiwanie, skanowanie i monitorowanie) oraz ograniczenia, dotyczące ilości i zawartości bagażu podręcznego.

Wzmożone środki kontroli powodują wydłużenie czasu odpraw podróżnych, w związku z tym należy dostosować plan podróży do wymogów bezpieczeństwa nakładanych przez linie i porty lotnicze.