W związku z zaostrzeniem w wielu krajach procedur bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, po nieudanej próbie zamachu na samolot linii Northwest Airlines w dn. 25 grudnia 2009 r., Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że właściwe instytucje w Polsce na bieżąco monitorują sytuację. RCB jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Strażą Graniczną oraz z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszelkie informacje istotne dla podróżujących, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu związanego z wyjazdami świąteczno – noworocznymi, są niezwłocznie przekazywane do wiadomości publicznej.

W Polsce właściwym urzędem w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Obecnie wprowadzono czasowo, do końca roku, zaostrzone procedury bezpieczeństwa w przypadku lotów do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pasażerom udającym się do Stanów Zjednoczonych polecono dowiadywać się u przewoźników, jakich utrudnień mogą się spodziewać. Chodzi m. in. o ograniczenia, dotyczące ilości bagażu podręcznego lub konieczności wcześniejszego przybycia na lotnisko z powodu wydłużenia kontroli bezpieczeństwa. Ograniczenia te mogą mieć szczególne znaczenie w przypadku lotów tranzytowych.

Według informacji, potwierdzonych przez RCB w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, w Stanach Zjednoczonych Ameryki – po próbie zamachu – nałożono na linie lotnicze wymóg zaostrzenia procedur bezpieczeństwa. Obostrzenia dotyczą m.in. kontroli na lotnisku, ograniczeń w ilości bagażu podręcznego oraz ograniczonego dostępu do niego w czasie lotu. Przepisy pozostawiają liniom lotniczym sposób wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa.

W Europie dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadzają w poszczególnych państwach linie lotnicze i operatorzy lotnisk. Organy Unii Europejskiej nie wydały dodatkowych zaleceń w tym zakresie. W Wielkiej Brytanii zaostrzone zostały procedury bezpieczeństwa w przypadku lotów do Stanów Zjednoczonych Ameryki: wprowadzono dodatkowe przeszukania osób i bagażu, dozwolone jest wniesienie jednej sztuki bagażu podręcznego. Obostrzenia dotyczą również lotów tranzytowych. We Francji zaostrzone zostały procedury bezpieczeństwa na większych lotniskach (np. w Paryżu i Nicei) w przypadku lotów na kontynent amerykański.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymało również informacje, iż dodatkowe środki bezpieczeństwa są wprowadzane w innych państwach europejskich, w tym w Holandii
i Belgii. W chwili obecnej RCB oczekuje na szczegółowe informacje w tej sprawie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także zagranicznych punktów kontaktowych.