Antoni Podolski, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wziął udział 16 grudnia 2008 roku, w konferencji EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA I KLIMATYCZNA A STRATEGIE DLA POLSKI. Konferencja została zorganizowana w Warszawie przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w partnerstwie z Fundacją Adenauera w Polsce.

Podczas spotkania omawiano kwestie polityki energetycznej i klimatycznej UE i poszczególnych państw członkowskich, potrzeby rozwojowe i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju a także stosunki z Federacją Rosyjską i innymi sąsiadami Polski – producentami nośników energii, krajami tranzytowymi oraz importerami.

Minister Podolski był moderatorem panelu POLITYKA ENERGETYCZNA I KLIMATYCZNA POLSKI.