W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) szóstej fazy pandemii grypy typu A/H1N1 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w dn. 11.06.09 r. przekazało dyrektorom Wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz komendantom służb podległych MSWiA ogólne informacje i zalecenia, dotyczące szóstej fazy alarmu pandemicznego. Obecnie wypracowywane są merytoryczne rekomendacje dotyczące działań niezbędnych do podjęcia przez instytucje zaangażowane w reagowanie na zagrożenia epidemiczne.
W poniedziałek 15.06. 2009 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się spotkanie grupy eksperckiej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego Zakładu Higieny, MSWiA i RCB. Również na poniedziałek zaplanowano w RCB wideokonferencję Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Szefa Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń RCB z dyrektorami Wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a także z Wojewódzkimi Inspektorami Sanitarnymi.