W dniach 9-12 czerwca 2009 r. odbyła się kolejna runda Misji Ewaluacyjnej Komisji Europejskiej oceniającej przygotowanie krajów członkowskich do reagowania w przypadku zagrożeń terrorystycznych. Krajem ocenianym było Królestwo Szwecji. Do uczestnictwa w zespole oceniającym został zaproszony w charakterze eksperta dr Przemysław Guła, Szef Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
W ramach prac misji ewaluacyjnej oceniane były między innymi National Crisis Center (NCC) będące strukturą zarządzania kryzysowego Premiera Szwecji. (NCC , które funkcjonuje od 1 stycznia 2009 roku jest szwedzkim odpowiednikiem RCB), National Threat Assesement Groupe – odpowiednik polskiego CAT, Swedish Security Service – odpowiednik ABW oraz Swedish Contigency Agency – stanowiący strukturę analogiczną do Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa Komendy Głównej PSP.
Ponadto odbywano spotkania z Ministerstwem Sprawiedliwości nadzorującym pracę Policji oraz Ministerstwa Obrony koordynującego pracę służb ratowniczych, straży przybrzeżnej oraz straży pożarnej. Oceniano także funkcjonowanie szwedzkiego modelu powiadamiania ratunkowego – SOS Alarm 112.
Poza częścią związaną z prowadzonym audytem , misja była bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie organizacji systemów, zasad obiegu informacji, procedur reagowania oraz przyjętych rozwiązań prawnych. Znaczna część szczegółowej tematyki rozmów dotyczyła także problematyki funkcjonowania pododdziałów antyterrorystycznych policji, grup minersko pirotechnicznych oraz przygotowania na wypadek incydentów z wykorzystaniem środków niekonwencjonalnych CBRN.
Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego audytu przedstawione będą rządowi szwedzkiemu w terminie 4 tygodni. Natomiast zbiorczy raport obejmujący wszystkie 27 krajów UE zostanie zaprezentowany na początku 2010 roku. Celem raportu jest zebranie najlepszych rozwiązań i praktyk wypracowanych w krajach europejskich a także stworzenie wspólnych rekomendacji dla krajów członkowskich.