Tomasz Szewczyk, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, został wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Zasobów Przemysłowych i Usług KomunikacyjnychIndustrial Resources and Communications Services Group (IRCSG), działającej w ramach  Komitetu Planowania Cywilnego NATO na wypadek Nadzwyczajnych Zagrożeń – NATO Civil Emergency Planning Committee (CEPC).

Pan Szewczyk, jako wiceprzewodniczący, będzie zajmował się pracami grupy w części odpowiedzialnej za przemysł  – IRCSG (Industry).

IRCSG (Industry) jest komitetem o charakterze eksperckim, w którym zasiadają przedstawiciele instytucji rządowych i przemysłu, delegowani z krajów sojuszniczych i partnerskich.

Zakres działania grupy obejmuje:

  • Wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie ochrony instalacji przemysłowych, kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa sojuszników w czasie pokoju i na wypadek kryzysu   – w szczególności  w zakresie zabezpieczenia energetycznej infrastruktury krytycznej;
  • Udział w procesie planowania obronnego NATO, w celu zapewnienia niezbędnej pomocy cywilnej dla wojska w sytuacjach kryzysowych;
  • Utrzymanie kontaktów z  ekspertami w zakresie ochrony obiektów przemysłowych oraz zapoznawanie ich z procedurami NATO w tym obszarze.

Grupa powołana została w 1958 roku, pod nazwą Industrial Planning Committee. Spotyka się dwa razy do roku na posiedzeniach plenarnych oraz, w zależności od potrzeb, w grupach roboczych.