We wtorek 19. maja 2009 r. odbyło się kolejne, zorganizowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, robocze spotkanie grupy eksperckiej z zakresu epidemiologii, dotyczące oceny sytuacji związanej  z wystąpieniem wirusa grypy A H1N1. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RCB, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Straży Granicznej.

Tematem spotkania było przedstawienie aktualnej sytuacji, związanej z występowaniem wirusa grypy A H1N1 w Polsce i na świecie. Podsumowano dotychczasowe działania i współpracę instytucji państwowych  i służb w zakresie przeciwdziałania i reagowania na zagrożenie związane z wystąpieniem grypy A H1N1.  Oceniono rozwiązania wdrożone zarówno na szczeblu centralnym jak i na szczeblu wojewódzkim.

Do 18 maja 2009 r. w Polsce potwierdzono 2 przypadki zakażenia wirusem grypy A/H1N1 (6 i 14 maja). W tym samym okresie na świecie w 40 krajach, odnotowano łącznie  8830  przypadków zakażenia wirusem grypy A/H1N1, w tym 74 przypadki śmiertelne (66 w Meksyku, 6 w USA i po 1 w Kanadzie i Kostaryce).