Jak podaje Główny Inspektor Sanitarny, Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na bieżąco analizują zagrożenia zdrowotne związane ze stężeniem pyłów w powietrzu atmosferycznym.

Pył wulkaniczny znad Islandii, obecnie znajduje się nad Polską na dużych wysokościach (do 10 km n.p.m). Prognozy IMGW wskazują na możliwość opadania pyłów na terenie Polski za kilka dni.
Według wstępnej oceny GIOŚ nie należy się spodziewać zagrożenia dla zdrowia ludzi. Pył wulkaniczny ma skład naturalny, niekiedy wzbogacony o cząstki niektórych metali. Cząstki pyłu wulkanicznego są drobne i jako takie mogą być wchłaniane do płuc. Z tego powodu w przypadku, gdyby pył ten opadł do pułapu odczuwalnego dla ludzi może powodować podrażnienie dróg oddechowych i skutki zdrowotne dla grup ryzyka tj. osób o skłonnościach alergicznych, astmatyków, małych dzieci, osób o schorzeniach układu oddechowego i krwionośnego (ewentualne skutki niedotlenienia).
Według wstępnych ocen GIOŚ i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (Departament Higieny Środowiska) dla przeciętnie zdrowych osób opadający pył wulkaniczny nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska poprzez Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska prowadzi stały monitoring stężenia pyłów w powietrzu. Ze względu na chmurę pyłu wulkanicznego przemieszczającą się od strony Islandii, Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska dokonali sprawdzenia wszystkich urządzeń w stacjach pomiarowych drobnego pyłu, w których pomiar taki odbywa się na bieżąco. Wyniki pomiarów dostępne są on-line na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów Inspekcji Ochrony Środowiska
Na chwilę obecną stacje pomiarowe Inspekcji Ochrony Środowiska nie wskazują na zwiększenie stężenia pyłu w powietrzu.
Sytuacja ma charakter dynamiczny i jest na bieżąco monitorowana. O ewentualnych zagrożeniach Główny Inspektor Sanitarny będzie informować.
UWAGA:
Zaleca się, by osoby z grupy ryzyka (chorzy na astmę i alergicy) wybierające się na uroczystości w sobotę (17.04.2010 r.) i niedzielę (18.04.2010 r.), posiadały przy sobie leki i inhalatory. W przypadku wystąpienia objawów duszności, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do osób zabezpieczających uroczystości pod względem medycznym.

Zasady postępowania w przypadku opadnięcia pyłu wulkanicznego
(na podstawie materiałów International Volcanic Health Hazard Network – www.ivhhn.org)
Czym jest pył wulkaniczny?
Pył wulkaniczny składa się z drobnych cząsteczek skały wulkanicznej (poniżej 2 mm). Cząsteczki szybko stygną i w niewielkiej odległości od wulkanu nie są już nawet ciepłe. Kolor pyłu może być różny – od jasnoszarego do czarnego. Ziarnistość pyłu może również być różna – od konsystencji talku do wyraźnie wyczuwalnych drobin. Obłok cząsteczek przemieszcza się z wiatrem i może opaść na ziemię, nawet w bardzo dużej odległości od wulkanu. Głównym czynnikiem sprzyjającym szybszemu opadaniu cząsteczek pyłu na ziemię są opady deszczu.
Możliwe efekty działania pyłu wulkanicznego na zdrowie człowieka:
Wpływ na oddychanie:
Pył wulkaniczny podczas oddychania może zostać wciągnięty głęboko do płuc. W przypadku jego dużego stężenia, nawet zdrowe osoby mogą poczuć dyskomfort lub podrażnienie w klatce piersiowej.
Częste krótkotrwałe objawy to:
• podrażnienie nosa (katar),
• podrażnienie gardła, drapanie w gardle, czasem suchy kaszel,
• osoby z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych mogą odczuwać ich nasilone objawy, które mogą utrzymywać się kilka dni po kontakcie z pyłem,
• u osób chorujących na astmę mogą nasilić się jej objawy (duszności, kaszel, problemy z oddychaniem),
• dyskomfort oddychania.
Podrażnienia oczu:
• drobinki pyłu mogą powodować fizyczne podrażnienia i zadrapania gałki ocznej, zwłaszcza u osób noszących szkła kontaktowe,
• pył może być wyczuwalny jako coś, co wpadło do oka,
• gałki oczne mogą stać się bolesne i suche, może dojść do mikrowylewów,
• powieki mogą stać się zaczerwienione i spuchnięte.
Podrażnienia skóry:
• jeśli pył ma odczyn kwaśny, możliwe jest zaczerwienienie i podrażnienie skóry.
Jak chronić się przed pyłem:
• nie zaleca się intensywnego wietrzenia pomieszczeń,
• osoby z chorobami dróg oddechowych oraz małe dzieci powinny zostać w domu,
• nie zaleca się noszenia szkieł kontaktowych, lepsze są okulary,
• domowe warzywa, na które opadł pył, mogą być spożywane po umyciu ich zimną bieżącą wodą.
Postępowanie z dziećmi:
• jeśli to możliwe, pozostaw dzieci w domu,
• jeśli dzieci muszą spędzać dużo czasu na dworze, zalecane jest zakładanie im maseczek. UWAGA – większość maseczek jest skonstruowana dla osób dorosłych.