18 września 2009 r. o godz. 10.15 w kopalni „Wujek – Śląsk” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego, 1050 metrów pod ziemią doszło do zapłonu metanu. W strefie zagrożenia znalazło się 53 górników. W wyniku zdarzenia zginęło 13 górników, a 41 zostało rannych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od chwili rozpoczęcia działań operacyjnych zapewnia koordynację przepływu informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w akcję pomocy poszkodowanym. W ramach działań koordynacyjnych RCB na bieżąco współpracuje m.in. z Ministerstwem Zdrowia, Państwową Strażą Pożarną, wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego, Służbą Dyżurną Systemu Medycznego Sił Zbrojnych oraz Agencją Rezerw Materiałowych.

18 września – RCB współdziałało z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Lekarzem Koordynatorem Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w woj. śląskim. Państwowa Straż Pożarna oraz Policja zadeklarowały możliwość udzielania wsparcia psychologicznego rodzinom ofiar. Dodatkowo WBiZK zapewniło pomoc psychologów z ośrodków interwencji kryzysowej. RCB zapewniało koordynację przepływu informacji między instytucjami oferującymi pomoc poszkodowanym i ich rodzinom.

20 września – w związku z liczbą i stanem poszkodowanych, zwiększyło się zapotrzebowanie na sprzęt medyczny w Centrum Leczenia Oparzeń (CLO) w Siemianowicach.
Na podstawie ustaleń dokonanych z Minister Zdrowia Panią Ewą Kopacz, zgodnie z decyzją Zastępcy Dyrektora RCB dr Przemysława Guły, podjęto działania związane z zapewnieniem dostawy sprzętu do CLO. Akcję koordynowano na bieżąco z dyrektorem szpitala i lekarzem dyżurnym. W ramach akcji podjęto następujące działania:
– zapewniono konwój 7 pomp infuzyjnych z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na Bemowie,
– zapewniono transport respiratora ze Szpitala MSWiA i pompy infuzyjnej ze Szpitala Wojskowego w Krakowie,
– zapewniono transport 5 respiratorów z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych,
– przygotowano transport specjalistycznego sprzętu medycznego ze Szpitala Akademickiego we Wrocławiu.

Transport zapewniły Państwa Straż Pożarna i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.