W dniach 22-23 kwietnia 2009 r. w Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Systemy bezpieczeństwa imprez masowych”, nad którą honorowy patronat objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna. Konferencja była jednym z elementów przygotowywania się polskiej Policji do organizacji i zabezpieczenia Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Jej celem była wymiana doświadczeń polskiej Policji z policjami innych krajów europejskich w zakresie budowania systemu bezpieczeństwa imprez masowych oraz zasad współdziałania organów administracji publicznej i samorządów podczas organizacji takich imprez.
Wśród zaproszonych gości był przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dr inż. Witold Skomra, doradca Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem jego wystąpienia była „Ewolucja systemu zarządzania kryzysowego w Polsce w procesie przygotowań do EURO 2012″. W swojej prezentacji naświetlił on rolę i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, a także przybliżył strukturę i zasady funkcjonowania RCB, jako jednostki opiniodawczo – doradczej i monitorującej zagrożenia, mogące prowadzić do powstania sytuacji kryzysowych. Dr Skomra zarysował też problematykę nowelizacji ustawy z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, nad którą pracuje obecnie sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującego zawartą w ustawie definicję sytuacji kryzysowej, jako niezgodną z ustawą zasadniczą.
W IV Międzynarodowej Konferencji Policyjnej „Systemy bezpieczeństwa imprez masowych” uczestniczyli przedstawiciele służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pozostałych polskich instytucji współdziałających w tworzeniu systemu bezpieczeństwa EURO 2012. Ponadto uczestniczyło w niej 20 przedstawicieli policji / milicji z 10 krajów europejskich oraz wszyscy oficerowie łącznikowi Policji akredytowani w Polsce.