We wtorek, 5 maja 2009 r., Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zorganizowało kolejne, robocze spotkanie grupy eksperckiej z zakresu epidemiologii. Jego celem była wymiana informacji, podsumowanie dotychczasowych działań oraz przedstawienie prognoz związanych z zagrożeniem pojawienia się w Polsce wirusa grypy typu A/H1N1.
W spotkaniu udział wzięli dyrektor Centrum, podsekretarz stanu w MSWiA Antoni Podolski, który poprowadził spotkanie, szef Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń RCB dr Przemysław Guła oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Państwowego Zakładu Higieny, Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia oraz Komend Głównych Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.
Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili, że Polska jest przygotowana na ewentualne pojawienie się wirusa, a wszystkie podmioty dobrze wywiązują się z postawionych zadań. Istotny wpływ ma na to m.in. koordynacja współpracy oraz wymiana informacji między GIS, PZH, MZ, SG i MSZ.