W związku ze zjawiskami lodowymi (spiętrzenie kry), na dzień 13 grudnia 2010 r. obserwowane są lokalne wzrosty stanu wody. IMGW wydał dwa ostrzeżenia hydrologiczne 3. stopnia dotyczące przekroczenia stanów alarmowych wód na terenie województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Wg IMGW lokalne wzrosty poziomu wody będą powolne i nie powinny stanowić zagrożenia powodziowego dla przyległych terenów. Największe przekroczenia stanów alarmowych zanotowano w Wyszogrodzie, Kępie Polskiej i Wyszkowie. Przekroczenia poziomu wody w strefie powyżej stanów alarmowych, utrzymują się także na Warcie w Skwierzynie i Gorzowie Wielkopolskim. W okolicach Gorzowa Wielkopolskiego trwa akcja lodołamania.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na bieżąco monitoruje sytuację związaną z warunkami panującymi w związku z zimową aurą, przy ścisłej współpracy służb i instytucji systemu zarządzania kryzysowego.
Do Polski spływa mroźne, arktyczne powietrze. Jak podaje KG Policji, minionej doby z wychłodzenia zmarło 6 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o wrażliwość i informowanie odpowiednich służb (Policji, Straży Miejskiej) o wszystkich zauważonych przypadkach, gdzie w wyniku niskich temperatur może być zagrożone życie ludzkie np. osobach nocujących na działkach w nieogrzewanych altankach.