Z informacji jakie wpłynęły 21 stycznia 2011 roku do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że zmniejsza się liczba rzek, na których zostały przekroczone stany ostrzegawcze lub alarmowe. Stany alarmowe są przekroczone między innymi w województwach: dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubelskim i mazowieckim.
Na głównych rzekach Polski sytuacja się uspokaja. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 21 stycznia br. zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na 24 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły (spadek o 4), 62 stacjach w dorzeczu Odry (spadek o 4) i 5 stacjach na rzekach Przymorza (spadek o 1).

Według prognoz hydrologów w najbliższych dniach poziom wód na górnym i środkowym biegu Wisły będzie się powoli obniżał. Z kolei na dolnej Wiśle od ujścia Narwi są przewidywane niewielkie wzrosty poziomu wód z powodu przemieszczania się fali wezbraniowej. Podobnie ma być na Odrze – na górnych i środkowym odcinku rzeki woda ma opadać, natomiast w jej dolnym biegu będą niewielkie wzrosty poziomu wody.

Nadal trwa akcja lodołamania. W chwili obecnej, jak podają Rejonowe Zarządy Gospodarki Wodnej, pracuje 7 lodołamaczy. 2 na Warcie przy ujściu do Odry i 5 na Wiśle – na zbiorniku włocławskim.