Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do polskich turystów, by przedłożyli własne bezpieczeństwo nad chęć wyjazdu do objętego niepokojami społecznymi Egiptu. Tym, którzy już są w tym kraju i dostają od biur oferty wcześniejszego powrotu do Polski, MSZ stanowczo radzi skorzystanie z tej możliwości. Odrzucenie propozycji biura o powrocie, oznacza wzięcie na siebie pełnej odpowiedzialności za konsekwencje tej decyzji.

W kurortach nad Morzem Czerwonym nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa turystów. Jednak w hotelach pojawiają się kłopoty z zaopatrzeniem. Poza tym, sytuacja w Egipcie jest na tyle trudna i dynamiczna, że nie sposób przewidzieć jak się rozwinie.

MSZ nie ma prawnej możliwości egzekwowania swoich rekomendacji wobec obywateli, np. zakazania im podróży do Egiptu. Przypomina jednak, że ci obywatele, którzy postępują wbrew ostrzeżeniom, robią to na własne ryzyko i narażają się na niebezpieczeństwo. W obecnej sytuacji MSZ zdecydowanie odradza podejmowanie decyzji o wylotach do Egiptu.

Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa opracował plany powrotu turystów z Egiptu, na wypadek, gdyby biura turystyczne nie mogły wywiązać się ze swoich obowiązków (np. w przypadku zamknięcia przestrzenie powietrznej). Zespół Zarządzani Kryzysowego MSZ codziennie je uaktualnia i dostosowuje do zmieniającej się sytuacji.