1 lutego 2010 r., pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska, odbyła się robocza narada z ministrami, wojewodami oraz przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli. Tematem narady był ocena stanu przygotowań do ewentualnych akcji przeciwpowodziowych.

W ocenie RCB, w chwili obecnej nie ma bezpośredniego zagrożenia powodzią. Na bieżąco prowadzony jest monitoring sytuacji. Jak ustalono na naradzie, w zależności od potrzeb i możliwości pogodowej, będzie prowadzone łamanie lodu, od morza w górę, na Odrze i Wiśle. Na rzecz ewentualnej akcji przeciwpowodziowej pozostaje w gotowości ponad 4,3 tys. żołnierzy.

W naradzie uczestniczyli: z ramienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – dyrektor RCB Marcin Samsownowicz – Górski a także minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller, minister obrony narodowej Bogdan Klich, sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska Stanisław Gawłowski, 16 wojewodów, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski, komendant główny straży pożarnej Wiesław Leśniakiewicz oraz szef Inżynierii Wojskowej Janusz Lalka. Obecni byli także: szef KPRM Tomasz Arabski, sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych Jacek Cichocki oraz rzecznik prasowy rządu Paweł Graś.