Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, dzięki projektowi naukowo-technicznemu opracowanemu przez Wojskową Akademię Techniczną, uruchomiło pilotażowo nowy system raportowania danych hospitalizacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego w zakresie monitorowania zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.
System Agregacji Raportów – Narzędzie Analityczne (SARNA) pozwala na zintegrowane przekazywanie zaktualizowanych danych hospitalizacyjnych z ponad 600 placówek szpitalnych w całym kraju. Przy przekazywaniu danych współpracują Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów wojewódzkich.
Uruchomienie i eksploatacja nowego narzędzia nie byłyby możliwe bez zaangażowania, konstruktywnej współpracy i dobrej woli dyrektorów i personelu szpitali, lekarzy koordynatorów Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego województw. Dzięki współdziałaniu wszystkich zaangażowanych jednostek udało się stworzyć unikalne w skali kraju rozwiązanie, pozwalające wykorzystywać jednostkowe dane dla całościowego monitorowania i analizy sytuacji epidemicznej, w celu zwiększenia skuteczności zarządzania kryzysowego.