Wzmacnianie odporności i gotowości cywilnej na rzecz odstraszania nieprzyjaciela a wsparcie własnych sił zbrojnych wobec zagrożeń hybrydowych to jedno z kluczowych zadań państw członkowskich NATO oraz całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W celu sprawniejszego funkcjonowania w takich okolicznościach, w Kwaterze Głównej NATO przeprowadzono przegląd struktur (functional review). W jego wyniku zmieniono podporządkowanie Komitetu Planowania Cywilnego (Civil Emergency Planning Commitee, CEPC) wraz z podległymi grupami. CEPC został przypisany do zastępcy Sekretarza Generalnego (Assistant Secretary General, ASG) ds. Planowania Obronnego Patricka Turnera[1]. Wcześniej podlegał ASG ds. Operacji Johnowi Manzy’emu. Zmiana ta wskazuje na rosnące znaczenie współpracy cywilno-wojskowej w ramach Sojuszu.

Realizacja zadań związanych z budowaniem odporności wobec zagrożeń hybrydowych była jednym z głównych tematów plenarnej sesji Grupy Ochrony Ludności NATO (Civil Protection Group, CPG), jednej z czterech grup podporządkowanych sojuszniczemu Komitetowi Planowania Cywilnego. Odbyła się ona 12 czerwca 2019 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Polskę reprezentowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Uczestnikom sesji CPG zostały przedstawione wyzwania stojące przed Sojuszem obecnie i w dającej się przewidzieć przyszłości oraz działania podejmowane w reakcji na nie w obszarze polityki obronnej i ochrony ludności. Działania te koncentrują się na obszarze odpowiedzialności SACEURa, czyli naczelnego dowódcy sojuszniczego w Europie (Supreme Allied Commander Europe ). Sojusz musi być zdolny do szybkiego przemieszczania sił z Ameryki Północnej do Europy (i w drugą stronę) oraz utrzymywania ich w obszarze działań. Nowe powiązania struktur wewnątrz Sojuszu ma wzmocnić interakcję cywilno-wojskową i przyczynić się do lepszego określenia wymogów wojskowych wobec sektora cywilnego. Powinno to spowodować efektywniejsze wsparcie sektora cywilnego przy okazji operacji wojskowych.

Na spotkaniu podkreślono także, że działania NATO i UE na rzecz budowy odporności i zwalczania zagrożeń hybrydowych są zbieżne. Dlatego ważna jest korelacja ćwiczeń natowskich oraz unijnych.

 

 

 

[1] Euroatlantycki Ośrodek Koordynacji Reagowania w Przypadku Katastrof (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EADRCC) nie przenosi się razem z CEPC, lecz zostaje w Wydziale ds. Operacji.