Polska objęła współprzewodniczenie Komitetowi Nieproliferacji NATO [Committee on Proliferation in Defence Format CP(D)] na najbliższe dwa lata, czyli do 1 czerwca 2019 r. Uroczyste przekazanie współprzewodniczenia odbyło podczas seminarium zorganizowanego w dniach 31 maja – 1 czerwca w Sonthofen w Niemczech. Z ramienia RCB uczestniczył w nim Florian Naumczyk, główny specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej.

Do głównych kierunków prac Komitetu na najbliższe dwa lata zaliczono współpracę cywilno-wojskową. Odnosić się ona powinna w szczególności do szkoleń i ćwiczeń dotyczących zarządzania skutkami intencjonalnego użycia środków CBRN oraz wspólnych prac struktur cywilnych i wojskowych (zarówno w NATO jak i na poziomie narodowym) nad polepszeniem odporności na potencjalne ataki. Postulowano potrzebę bardziej sformalizowanej współpracy Komitetu Planowania Cywilnego (CEPC) i podległych grup roboczych, przede wszystkim Grupy Ochrony Ludności (Civil Protection Group, CPG) z Komitetem Nieproliferacji.

Uczestnicy seminarium mieli także okazję do obejrzenia pokazu sprzętu do wykrywania i likwidacji skażeń CBRN oraz improwizowanych ładunków wybuchowych (CBRNE), będących na wyposażeniu armii niemieckiej oraz pokazu działań niemieckiej jednostki wojsk specjalnych przygotowanej do działań w środowisku zagrożonym środkami masowego rażenia.

W seminarium uczestniczyło 12 państw NATO, a także przedstawiciele: Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO, sojuszniczego Dowództwa w Europie (SHAPE), dowództwa w Brunsum, centrów doskonalenia NATO w Vyskow (Czechy) i niemieckiego centrum CBRN w Sonthofen.

* * *

Komitet Nieproliferacji NATO jest najwyższym organem doradczym Rady Północnoatlantyckiej w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia (WMD) oraz obroną przed środkami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi (CBRN). Komitet jest odpowiedzialny za wymianę informacji, rozwój polityki i koordynację w kwestiach zapobiegania i reagowania na rozprzestrzenianie się broni CBRN, skupiając ekspertów i urzędników odpowiedzialnych w tej dziedzinie. Komitetowi przewodniczy zawsze USA, natomiast kraje współprzewodniczące się zmieniają.

* * *

Działania związane z planowaniem cywilnym NATO koordynuje w Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na dorocznych sesjach plenarnych Komitetu ds. Planowania Cywilnego (Civil Emergency Planning Comittee, – CEPC), najwyższego organu NATO ds. planowania cywilnego, stronę polską reprezentuje dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komitet ten, podporządkowany bezpośrednio Radzie Północnoatlantyckiej ( North Atlantic Couincil – NAC),  koordynuje planowanie cywilne w różnych obszarach, w tym np. w sytuacji, kiedy potrzebne okazałoby się wsparcie dla działań wojskowych, zamachu terrorystycznego z użyciem środków masowego rażenia (CBRN) albo ataku cybernetycznego.

CEPC kieruje czterema wyspecjalizowanymi Grupami Planistycznymi m.in. Grupą ds. Ochrony Ludności (Civil Protection Group – CPG), w której pracach bierze udział przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

 

1
2