Obecnie nie ma zagrożenia przenoszenia się wirusa ptasiej grypy na ludzi. Jednak osobom mającym bezpośredni kontakt z chorym ptactwem zaleca się szczepienie na grypę sezonową”

– powiedział Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK), który zebrał się w środę, 21 grudnia, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas spotkania omówiona została sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa ptasiej grypy (podtyp H5N8), a także działania podejmowane w tym zakresie. Obradom RZZK przewodniczył Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Obecnie w kraju potwierdzonych zostało osiem ognisk grypy ptaków – większość w województwie lubuskim, na którego obszarze znajduje się duża liczba ferm hodowli drobiu. Pojedyncze ogniska wystąpiły także na Podkarpaciu i w Małopolsce.

Obecnie służby weterynaryjne wdrażają wszystkie działania związane z procedurami przewidzianymi w przypadku występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu – są to m.in.: likwidacja ognisk, pobieranie próbek, rozkładanie mat dezynfekcyjnych czy informowanie na temat obowiązujących środków bioasekuracji. Działania służb weterynaryjnych wspierają policja, Państwowa Straż Pożarna, inspekcja sanitarna oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa, służby weterynaryjne podjęły także działania mające na celu informowanie hodowców oraz okolicznych mieszkańców o zagrożeniach i właściwych zachowaniach.

W związku z sytuacją kryzysową w gminie Deszczno, minister obrony narodowej, na wniosek wojewody lubuskiego, wyznaczył żołnierzy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej do wsparcia działań administracji publicznej. Od 17 grudnia żołnierze pomagają w załadunku martwego ptactwa.

W posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli m.in.: Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi,  Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia oraz przedstawiciele ministerstw: obrony narodowej, spraw zagranicznych, rolnictwa i rozwoju wsi,  finansów, zdrowia, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, komendanci służb oraz wojewodowie.

2
1