W dniu 21 lipca br. pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone obecnej sytuacji związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz wynikającym z nich zagrożeniom.

Podczas spotkania omówiono m.in. bieżącą sytuację meteorologiczną i hydrologiczną oraz prognozy na najbliższe dni, działania wojewodów oraz służb ratowniczych na terenach dotkniętych przez wichury i burze, a także stan przygotowań do ewentualnych zagrożeń w najbliższych kilku dniach.

Przedstawiciel Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił aktualną sytuację hydrologiczno–meteorologiczną w kraju. Z analizy obecnej sytuacji wynika, że w ciągu najbliższych dni pogoda w Polsce będzie się stabilizować, a w sobotę opady powinny zaniknąć. Dzięki rozłożonym w czasie opadom na południowym-zachodzie kraju nie powinno wystąpić zagrożenie powodziowe ani sytuacja podobna do ubiegłorocznej katastrofalnej powodzi.

Wyjątkiem jest sytuacja w obszarze Worka Turoszowskiego, gdzie rzeki Miedzianka, Witka i Nysa Łużycka przekroczyły poziom alarmowy. Sytuacja jest tam trudna, tym bardziej że opady występują także w Czechach. Przewiduje się jednak tylko występowanie lokalnych podtopień, a rzeki nie powinny wystąpić z koryta.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej po omówieniu akcji ratowniczej na terenach dotkniętych przez wichury i burze oraz wstępnym podsumowaniu szkód w województwach łódzkim i mazowieckim, zapewnił, że podjęte zostały działania by zapewnić pełną gotowość oraz odtworzenie zapasów na terenach dotychczasowych działań PSP. Jednocześnie wzmocnione zostały jednostki Straży na terenach zagrożonych lokalnymi podtopieniami z powodu przewidywanych dalszych opadów w południowo-zachodnim rejonie Polski.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawili informacje na temat pomocy, jaką mogą uzyskać rodziny poszkodowane w wyniku nawałnic. Omówiono uruchomione mechanizmy pomocy społecznej, a także przedstawiono dotychczasowe środki przeznaczone na pomoc dla mieszkańców obszarów dotkniętych skutkami burz i gwałtownych opadów deszczu.

Wojewodowie – łódzki, dolnośląski, opolski, śląski (z którymi połączono się w ramach wideokonferencji) oraz wojewoda mazowiecki – omówili dotychczasową sytuację w swoich województwach, występujące jeszcze zagrożenia, potrzeby, a także podjęte środki zaradcze w ciągle zagrożonych rejonach.

W posiedzeniu Zespołu wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Wojewodowie, przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także Zastępca Dyrektora Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.