W dniu 16. kwietnia 2009 r. na specjalnej konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiono wstępny raport, dotyczący przebiegu akcji ratowniczej podczas pożaru w hotelu socjalnym w Kamieniu Pomorskim oraz oceny bezpieczeństwa pożarowego obiektu. W pożarze, do którego doszło w poniedziałek 13. kwietnia śmierć poniosło 21 osób.
Według ustaleń zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, pierwsze zgłoszenie dotarło do PSP o godz. 0:32 13. kwietnia od jednego z mieszkańców. O godz. 0:34 kolejne zgłoszenie odebrała Policja, o godz. 0:35 następne zgłoszenie trafiło do państwowego ratownictwa medycznego. Jednak, jak ustalił zespół ekspertów, pożar rozpoczął się znacznie wcześniej. Komisja ustaliła, iż z relacji jednego ze świadków wynika, że widział ogień w oknach budynku już o godz. 0:15. Pierwsi strażacy znaleźli się na miejscu o godz. 0:36, czyli po czterech minutach od odebrania pierwszego zgłoszenia. Cały budynek był w ogniu. W ciągu kolejnych siedmiu minut zostało zaalarmowanych 15 jednostek straży pożarnej. Według ustaleń komisji, system alarmowania służb ratowniczych zadziałał błyskawicznie, bez zbędnej zwłoki.
Według wniosków z raportu przedstawionych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, budynek socjalny w Kamieniu Pomorskim nie spełniał podstawowych standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a na rozwój pożaru wpłynęły elementy łatwopalne znajdujące się na drogach ewakuacyjnych. O skutkach tragedii zdecydowało też zbyt późne powiadomienie służb ratowniczych. Jednak, pomimo trudnej sytuacji, akcję prowadzono w sposób prawidłowy, z narażeniem życia ratowników, a szybkie rozdysponowanie służb krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz zdecydowane działania strażaków przyczyniły się do uratowania wielu osób.
Szczegółowe analizy zostaną przedstawione w raporcie głównym do 31 maja 2009 r.

Wstępny raport z przebiegu akcji ratowniczej

(wwww.mswia.gov.pl)