Ataki teleinformatyczne, które miały miejsce w Europie i w Polsce, były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie, zorganizowane w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, prowadziła premier Beata Szydło, przewodnicząca RZZK.

Uczestnicy posiedzenia omówili sytuację związaną z atakami oraz działania prowadzone przez poszczególne instytucje.

„Po analizie sytuacji, przedstawieniu informacji przez służby, odpowiedzialnych ministrów, szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie zdecydowaliśmy się na podjęcie decyzji o podwyższeniu stopnia alarmowego” – powiedziała premier Szydło podczas konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia.

Premier poinformowała, że zostały sformułowane wytyczne, które za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostaną przekazane  odpowiednim instytucjom. Zalecenia dot. m.in.: tworzenia kopii bezpieczeństwa, uaktualniania systemów, a także prowadzenia szkoleń i ćwiczeń dla pracowników.

„Analiza spływających informacji, dotyczących cyberataków, jest na bieżąco prowadzona przez służby” – zapewniła premier.

W spotkaniu, oprócz premier Beaty Szydło, uczestniczyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, minister cyfryzacji Anna Streżyńska, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister  spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, minister – koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, szefowie służb oraz dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

1
2

3
4