Dotychczasowy bilans ataku zimy oraz wnioski z funkcjonowania systemu SARNA to dwa tematy briefingu dr. Przemysława Guły dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który odbył się 22 grudnia 2009 r. w siedzibie RCB.

Podczas spotkania dr Guła zaprezentował statystyki związane z obecną sytuacją pogodową oraz przedstawił analizę głównych zagrożeń, do których zalicza się wychłodzenia i odmrożenia, zatrucie tlenkiem węgla, pożary, utrudnienia komunikacyjne, uszkodzenia infrastruktury, wypadki w górach oraz utonięcia pod lodem. Omówione zostały także sposoby przeciwdziałania skutkom zagrożeń oraz rola RCB.

Zaprezentowany został również System Agregacji Raportów – Narzędzie Analityczne SARNA. System jest wspólnym projektem Wojskowej Akademii Technicznej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. SARNA wykorzystywana jest, w celu usprawnienia zarządzania kryzysowego, do zbierania danych z 625 szpitali w całej Polsce na temat hospitalizacji zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Dostęp do zgromadzonych danych mają użytkownicy na trzech poziomach: szpitale, wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego oraz RCB. SARNA to elastyczne narzędzie, umożliwiające tworzenie raportów obejmujących wybrany okres, obszar i zakres danych.