RZZK - 8 września 2016Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń było tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK). Omówiono sytuację w kraju oraz  podejmowane działania. Spotkanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa prowadził zastępca przewodniczącego RZZK, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

Uczestnicy podkreślali, że aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF na terenie naszego kraju należy dążyć do zlikwidowania nielegalnego handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego z obszarów objętych restrykcjami w związku z ASF. Dlatego też tak ważna jest ścisła współpraca służb weterynaryjnych z innymi służbami – Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną czy Inspekcją Transportu Drogowego.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel omówił m.in. rozwiązania zawarte w przyjętej przez sejm ustawie  o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której założeniem jest złagodzenie skutków ekonomicznych ASF dla hodowców.

Aby zmniejszyć poziom zagrożenia ASF, istotne jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zagrożenia, właściwych zachowań i przepisów prawnych wśród hodowców oraz opinii publicznej

Podkreślano także konieczność dalszego wzmocnienia kontroli na granicy wschodniej, aby wyeliminować przywóz żywności, także na użytek własny, co pomoże zapobiec przedostaniu się ASF z krajów trzecich.  Konieczne jest także dalsze ograniczenie liczebności dzików, które przenoszą wirusa i przyczyniają się do rozpowszechniania choroby.

W posiedzeniu, oprócz stałych członków RZZK, uczestniczyli także przedstawiciele ministerstw: rolnictwa i rozwoju wsi,  finansów, sprawiedliwości, zdrowia, infrastruktury i budownictwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komendanci służb oraz wojewodowie.