Przygotowanie służb na ewentualne pojawienie się wirusa Ebola to temat posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś (21 października 2014 roku) pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Zespół omówił stan przygotowania służb, w tym medycznych, wojskowych i policji na ewentualne przyjęcie pacjenta zarażonego wirusem Ebola. Wojewodowie przedstawili raporty na temat przygotowania portów lotniczych do pojawienia się w Polsce bezpośredniego zagrożenia.

Minister zdrowia poinformował zespół o procedurach wdrożonych w szpitalach i systemie informowania lekarzy o zasadach postępowania z pacjentami zgłaszającymi objawy wirusa.

Premier Ewa Kopacz po posiedzeniu RZZK poinformowała, że w Polsce przygotowanych jest 11 szpitali, które są wyposażone w nowoczesny sprzęt i kombinezony dla personelu.

Mówiliśmy też o naszych obywatelach, którzy uczestniczą w misjach wojskowych w Afryce, o obywatelach, którzy mieszkają na terenie Afryki, a utrzymują ścisły kontakt ze swoimi rodzinami w Europie i w Polsce – powiedziała  premier Ewa Kopacz.  

Szefowa rządu poinformowała, że minister zdrowia, główny inspektor sanitarny, minister spraw wewnętrznych i minister administracji i cyfryzacji ściśle współpracują  przy koordynacji działań związanych z ewentualnym pojawieniem się w Polsce zagrożenia Ebolą.

Premier zapewniła, że system powiadamiania, który podlega ministrowi administracji i cyfryzacji, jest w pełni sprawny. Będziemy na bieżąco zbierać raporty, które będą spływać od wojewodów do ministra zdrowia, który jest koordynatorem całej akcji. Gdyby się cokolwiek wydarzyło, będziemy o tym na bieżąco informować – podkreśliła premier Ewa Kopacz.

(KPRM)