6 maja 2009 r. podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym zakończyła prace nad projektem. Protokół z prac zostanie przedstawiony na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

19 marca 2009 r. odbyło się kolejne posiedzenie podkomisji. Podczas posiedzenia posłowie zapoznali się z wynikami ekspertyzy prawnej oraz opiniami ekspertów.

We wtorek 3 marca 2009 r. w sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Projekt został skierowany do dalszych prac w podkomisji.

Obecnie trwają prace w podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy, która działa w składzie:

Pan Grzegorz Dolniak – przewodniczący,
Pan Józef Piotr Klim,
Pan Konstanty Miodowicz,
Pan Edward Siarka,
Pan Wiesław Woda,
Pan Stanisław Wziątek,
Pan Jarosław Zieliński.

Projekt nowelizacji został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Celem proponowanych zmian jest wyeliminowanie licznych wątpliwości powstałych w zakresie interpretacji podczas stosowania przepisów prawa, a przede wszystkim stworzenie efektywnego i czytelnego systemu zarządzania kryzysowego, funkcjonującego także w warunkach, gdy normalne zasoby i procedury działania służb, inspekcji i straży okazały się być niewystarczające.