Potencjalne zagrożenia sejsmiczne dla Europy, w tym Polski, były tematem roboczego spotkania, które odbyło się 14 maja 2010 r. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas spotkania omówiono możliwe skutki dalszej aktywności wulkanu Eyjafjöll na Islandii, dokonano oceny ryzyka erupcji innych wulkanów europejskich oraz możliwości wystąpienia innych zagrożeń. Podkreślono również pilną potrzebę rozwoju współpracy między środowiskami naukowymi a służbami i instytucjami administracji publicznej, w monitorowaniu potencjalnych zagrożeń naturalnych, w tym zagrożeń sejsmicznych.

Gospodarzem spotkania był Dyrektor RCB Marcin SAMSONOWICZ – GÓRSKI a środowiska naukowe reprezentowali:

• prof. dr hab. Marek LEWANDOWSKI – Dyrektor Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk,
• prof. dr hab. Paweł ROWIŃSKI – Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN,
• prof. dr hab. Stanisława LASOCKIEGO – Kierownika Zakładu Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi Instytutu Geofizyki PAN
• dr hab. Ewa SŁABY – Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego,
• prof. Halina LORENC – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
• doc. dr hab. Jerzy NAWROCKI – Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego,
• prof. dr hab. Marek GRANICZNY – Dyrektor ds. państwowej służby geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego,
• Ewa PALMA – specjalista Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.