W poniedziałek, 27 kwietnia 2009 r., w związku ze wzrastającą liczbą zainfekowanych wirusem grypy świń A H1N1 na świecie i zagrożeniem pojawienia się wirusa w Polsce, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie grupy eksperckiej z zakresu epidemiologii. W spotkaniu udział wzięli dyrektor Centrum, podsekretarz stanu w MSWiA Antoni Podolski, szef Biura Monitorowani i Analizy Zagrożeń RCB dr Przemysław Guła oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Państwowego Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Instytutu Weterynarii w Puławach, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Państwowego Zakładu Higieny oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem była ocena zagrożenia, wymiana informacji oraz podsumowanie dotychczasowych działań a także przygotowanie rekomendacji na posiedzenie Komitetu Pandemicznego.
Antoni Podolski poinformował uczestników o działaniach prowadzonych w dniach 25-26 kwietnia przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB koordynowało współpracę oraz wymianę informacji między GIS, SG i MSZ. Miało to kluczowe znaczenie dla sprawności podejmowanych działań w trakcie weekendu i zapewnienia całodobowego monitoringu wydarzeń.
Zgodnie z kompetencjami, wiodącą rolę w sprawie zagrożenia pandemią grypy świń, pełni Ministerstwo Zdrowia.