W dniach 18 – 20 marca 2009 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Podczas spotkania omówione zostały nowe zasady współpracy wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego z RCB w kontekście prac nad dalszą konsolidacją systemu zarządzania kryzysowego na poziomie centralnym. Przedstawiono ponadto oprogramowanie specjalistyczne wspomagające zarządzanie kryzysowe w województwie wielkopolskim.
Omówiono także doświadczenia związane z przygotowaniem i wykorzystaniem wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego. Dodatkowo uczestnicy spotkania zostali zapoznani z projektowanymi zmianami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w części dotyczącej zagadnień planowania cywilnego.
Tematem spotkania były ponadto zadania planowane do realizacji na poziomie wojewódzkim w ramach Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego, a także stan prac nad budową systemu centrów powiadamiania ratunkowego.
W ramach wymiany doświadczeń pomiędzy Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego WBiZK przedstawił informację o ćwiczeniu elementów systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, które zostało przeprowadzone w dniu 12 lutego 2009 r. w Olsztynie.