26 czerwca br. w Brukseli zebrali się przedstawiciele państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej. Poza wymianą aktualnych informacji oraz przedstawieniem statusu prac nad systemem CIWIN (Critical Infrastructure Warning Information Network), Komisja Europejska zaprezentowała i poddała pod dyskusję ustalenia dot. współpracy pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Kanadą w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Głównym celem spotkania było jednak przedstawienie wstępnych wyników badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową Ramboll. Firma ta została wyznaczona przez KE do przeanalizowania możliwości rozwoju dalszych działań związanych z Europejską Infrastrukturą Krytyczną (EIK).

By sprostać powierzonemu zadaniu, pracownicy firmy Ramboll przeprowadzili wywiady z większością krajów UE (również z Polską) oraz z instytucjami międzynarodowymi, działającymi w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. W rozmowach skupiono się przede wszystkim na rozwoju Dyrektywy Rady 2008/114/WE w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony. Komisja Europejska, po zapoznaniu się z końcowymi rezultatami i sugestiami firmy Ramboll, przedstawi pod koniec bieżącego roku nową propozycję rozwiązań prawnych w obszarze EIK.

W czasie spotkania Polskę reprezentowali przedstawiciele RCB: Tomasz Szewczyk – Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Michał Grzybowski – Główny Specjalista Wydziału OIK.