263W związku z wydarzeniami w Brukseli,  Premier Beata Szydło zwołała dziś (22 marca) posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uczestnicy spotkania przedstawili Pani Premier informacje na temat bezpieczeństwa Polski oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przeanalizował sytuację związaną z bezpieczeństwem polskich obywateli po zamachach terrorystycznych w Brukseli. Premier Beata Szydło przyjęła raporty służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. Premier, po konsultacji z członkami RZZK, nie zdecydowała się na wprowadzenie stopnia alarmowego ALFA (pierwszego w czterostopniowej skali). Aby zwiększyć bezpieczeństwo obywateli, poleciła jednak wzmocnić patrole Policji i Straży Granicznej tam, gdzie jest to konieczne. Szczególną uwagą służb powinny zostać objęte okolice portów lotniczych, dworców kolejowych oraz miejsc komunikacji zbiorowej  w całym kraju.

Mogę zapewnić polskich obywateli, że są bezpieczni. Wszystkie służby działają i są w pogotowiu – powiedziała po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego premier Beata Szydło.

1
2