Wdrażanie zapisów Dyrektywy w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz ocena potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony były tematami spotkania reprezentantów krajowych punktów kontaktowych ds. ochrony infrastruktury krytycznej, które odbyło się w miejscowości Senec w pobliżu Bratysławy, w dniach 27-28 października 2010 r.

Celem spotkania była wymiana informacji nt. krajowych rozwiązań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz przeprowadzenie rozmów dotyczących kwestii związanych z wyznaczaniem europejskiej infrastruktury krytycznej w sektorze energii i transportu, zlokalizowanej na terytorium państw członkowskich zaproszonych na spotkanie w Senecu tj. Słowacji, Czech, Austrii, Węgier i Polski, której zniszczenie lub uszkodzenie będzie miało wpływ na inne państwa członkowskie.

Organizatorem spotkania było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Słowacji. Wzięli w nim udział, oprócz przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii, także reprezentanci organizacji badawczej TNO z Holandii oraz Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej z Włoch. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele RCB.

W dniu 29 października 2010 r. Sejm, przy 399 głosach za, znowelizował ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Celem nowelizacji było przede wszystkim dostosowanie prawodawstwa polskiego do regulacji prawnych Unii Europejskiej, a dokładniej do dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.