W dniu 30 października 2009 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie Pani Ewy Kopacz, Minister Zdrowia, Pana Tomasza Siemoniaka, Sekretarza Stanu w MSWiA oraz Pana Przemysława Guły, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z przedstawicielami służb i instytucji zaangażowanych w działania związane ze zwiększeniem liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie. Spotkanie miało na celu omówienie dalszych koniecznych działań i ocenę sytuacji.Minister Zdrowia poinformowała o przyspieszeniu posiedzenia Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy (zbierze się w dniu 2 listopada 2009 r.).
Według informacji przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, polskie służby sanitarne podjęły działania profilaktyczne polegające na monitorowaniu sytuacji, utrzymywaniu kontaktu i wymianie informacji ze służbami medyczno-sanitarnymi Ukrainy, informowaniu podróżnych przekraczających granicę o konieczności przestrzegania zachowań prozdrowotnych i zgłaszania się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów grypy w ciągu 7 dni od powrotu z Ukrainy lub kontaktu z osobą chorą. Główny Inspektor Sanitarny oraz wojewódzcy inspektorzy sanitarni są w stałym kontakcie ze swoimi ukraińskimi odpowiednikami w celu pozyskiwania najnowszych zweryfikowanych informacji oraz dla bieżącej oceny sytuacji.
Z informacji wojewódzkich i granicznych inspektorów sanitarnych w województwie lubelskim i podkarpackim wynika, że w obu województwach nie odnotowano nietypowego wzrostu liczby zachorowań grypopodobnych. Na przejściach granicznych w obu województwach wprowadzono wzmożony monitoring osób przekraczających granice. We współpracy ze Strażą Graniczną podjęto działania informacyjne – na przejściach granicznych dystrybuowane są ulotki i plakaty z zaleceniami sanitarno-higienicznymi. Główny Inspektor Sanitarny zalecił za pośrednictwem mediów osobom planującym wyjazd na Ukrainę rozważenie możliwości przełożenia podróży na okres późniejszy.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa utrzymuje stały kontakt z krajowym konsultantem ds. zdrowia publicznego, punktem kontaktowym WHO w Polsce oraz Centrum Operacyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.