Komórkami organizacyjnymi Centrum są:

W Centrum funkcjonuje także samodzielne stanowisko do spraw obsługi legislacyjnej.