Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monitoruje sytuację związaną z zagrożeniami zimowymi. Z informacji jakie RCB otrzymała od służb i  instytucji wynika, że okres świąteczny minął w większości spokojnie. Lokalnie zdarzały się awarie energetyczne oraz podtopienia. Obecnie sytuacja stabilizuje się, prace przy usuwaniu awarii energetycznych trwają jeszcze w województwie pomorskim. Niestety, w wyniku wychłodzenia w ciągu trzech ostatnich dni zmarło osiem osób, w tym cztery ostatniej doby.

24 grudnia 2011 roku w województwie warmińsko-mazurskim w wyniku awarii sieci energetycznych przez ponad 7 godzin około 3,5 tys. gospodarstw domowych w powiatach: olsztyńskim, ostródzkim, iławskim i nidzickim, pozbawionych było energii elektrycznej.
25 grudnia dostawy energii elektrycznej (poza awariami w województwach zachodniopomorskim i pomorskim) oraz paliw płynnych przez głównych operatorów odbywały się bez zakłóceń. W rejonie: Gdańska, Tczewa, Wejherowa, Kartuz i Starogardu Gdańskiego w godz. nocnych i porannych, łamiące się, oblodzone gałęzie uszkodziły stacje transformatorowe, pozbawiając prądu około 20 tys. odbiorców.
W województwie zachodniopomorskim kontynuowano prace naprawcze sieci energetycznych głównie w rejonach Szczecina, Goleniowa i Stargardu Szczecińskiego. Około 5 tys. odbiorców było bez prądu. Z powodu ciągłych opadów i silnego wiatru dochodziło do kolejnych awarii. Większości uszkodzonych linii znajdowała się na terenach leśnych i trudnodostępnych.
26 grudnia dostawy energii elektrycznej poza awariami w województwach zachodniopomorskim i pomorskim również odbywały się bez zakłóceń. W województwie pomorskim dostaw prądu pozbawionych było około 400 odbiorców. Ekipy naprawcze wznowiły działania dzisiaj, tj. 27 grudnia.
W województwie zachodniopomorskim kontynuowano prace naprawcze sieci energetycznych. Prądu pozbawionych było 250 odbiorców (rejon energetyczny: Szczecin i Stargard Szczeciński). Do chwili obecnej, tj. 27 grudnia wszystkie awarie w województwie zachodniopomorskim zostały usunięte.

Lokalne podtopienia zanotowano w trzech województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim.
W województwie zachodniopomorskim, w związku z miejscowymi podtopieniami zamknięto drogi: Gryfino – Mescherin oraz Krajnik Dolny – Zatoń (gm. Chojna). W miejscowości Krajnik Dolny na skutek wzrostu poziomu Odry zabezpieczono workami z piaskiem 4 posesje. Zorganizowane zostały patrole monitorujące stan Odry oraz wałów przeciwpowodziowych.
W województwie wielkopolskim w miejscowości Wieleń strażacy z PSP i OSP wypompowywali wodę z piwnic w podtopionych budynkach, układali worki z piaskiem oraz uszczelniali wały przeciwpowodziowe.  Sytuacja w tym rejonie stabilizuje się.
Natomiast w województwie lubelskim w okolicy Frankopola w wyniku zatoru lodowego na Wieprzu powstało rozlewisko na długości ok. 200 m. Zalana została droga powiatowa nr 1435 z miejscowości Ułęż – Jeziorzany. Służby drogowe przystąpiły do usuwana powstałej warstwy lodu na drodze. Nie ma zagrożenia dla ludności.

W związku z niskim temperaturami została wstrzymana akcja lodołamania. Lodołamacze pozostają w gotowości do pracy – 6 na Wiśle przy zaporze we Włocławki i 8 na Odrze: 2 lodołamacze w Gryfinie, 5 w Szczecinie-Podjuchach i 1 w Brzegu Dolnym.