Z informacji otrzymywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, że sytuacja jest trudna, choć według danych IMGW intensywność opadów w najbliższych dniach będzie się zmniejszać. Największe zagrożenie sytuacją powodziową występuje w sześciu województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim, lubelskim i świętokrzyskim. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach małopolskim i śląskim. Tam w niektórych miejscach zostały przerwane wały przeciwpowodziowe. W związku z tym, występują liczne podtopienia i zalania gospodarstw domowych. Podtopienia mogą również wystąpić wzdłuż Odry i Wisły, w związku z przemieszczającą się falą kulminacyjną.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa monitoruje działania systemu zarządzania kryzysowego, współpracując ze służbami reagowania kryzysowego (strażą pożarną, policją, wojskiem).
W akcji przeciwpowodziowej uczestniczy m.in. około: 40 tys. strażaków, 140 żołnierzy, a także 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej.