Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we współpracy z właściwymi służbami i instytucjami na bieżąco monitoruje sytuację w kraju, związaną z zagrożeniami zimowymi.
W dniach 31.12.2010 – 02.01.2011 z powodu wychłodzenia organizmu zmarło, niestety, 10 osób.

Lokalnie zdarzały się awarie energetyczne, które były na bieżąco usuwane.

31 grudnia 2010 r. w okolicach Gdańska, Wejherowa, Starogardu oraz Kartuz (woj. pomorskie) odnotowano uszkodzenia 350 stacji średniego napięcia. Łącznie bez prądu pozostawało około 9 tys. odbiorców.

W województwie zachodniopomorskim wystąpiły awarie linii energetycznych średniego napięcia. Dostaw prądu pozbawionych było około 5 tys. odbiorców.

1 stycznia br. awarie linii energetycznych wystąpiły w województwach:
• warmińsko-mazurskim – w okolicach Kętrzyna, Olsztyna i Ostródy prądu pozbawionych było około 600 odbiorców (45 stacji transformatorowych);
• pomorskim – powiaty tczewski i kartuski dostaw prądu pozbawionych było około 200 gospodarstw (uszkodzonych 16 stacji średniego napięcia);
• zachodniopomorskim – gminy: Police, Międzyrzecze, Ratajki, Sianów, Płoty, Świeszyno – uszkodzonych było 17 stacji średniego napięcia;
• mazowieckim – powiat piaseczyński – 6 stacji średniego napięcia.

W Łomży (woj. podlaskie) awarii uległa główna magistrala ciepłownicza. Dostaw ciepła pozbawionych było 42 tys. mieszkańców. Awaria została usunięta 2 stycznia.
W Szczecinie wybuchł pożar w budynku wielorodzinnym. Ewakuowano około 100 mieszkańców. Wszystkim poszkodowanym zapewniono miejsca noclegowe. Budynek jest wyłączony z eksploatacji do czasu wydania ekspertyzy przez inspektorów nadzoru budowlanego.