Województwo dolnośląskie

Na terenie województwa wody w rzekach utrzymują się w korytach i w międzywalu. Lokalnie występują podtopienia gruntów rolnych i nieużytków – nie występuje zagrożenie dla budynków mieszkalnych.

Województwo podlaskie

W województwie nie występuje zagrożenie powodziowe, jednakże służby dyżurne monitorują sytuację, szczególnie na terenie powiatu siemiatyckiego i bielskiego, gdzie jest przekroczony jest stan alarmowy Bugu we Frankopolu oraz rzeki Nurzec w Brańsku.Na Narwi w Narwi, na Biebrzy w Osowcu, oraz Jegrzni w Rajgrodzie utrzymywać się będzie przekroczenie stanów ostrzegawczych. Na Narwi w Surażu i Wiźnie możliwe przekroczenie stanu alarmowego, a na Bugu we Frankopolu i Nurcu w Brańsku utrzymanie się stanu alarmowego.

Województwo łódzkie

W pow. piotrkowskim w gm. Aleksandrów w miejscowościach: Ostrów, Dąbrowa nad Czarną, Rożenek, Borowiec, Siucice Kolonia występują lokalne podtopienia.
W powiecie łaskim w gm. Sędziejowice Grabia wystąpiła z koryta, podtapiając nadrzeczne łąki. W miejscowościach: Grabno, Kozuby, Brody podtopionych zostało 28 działek z zabudową letniskową.

Województwo świętokrzyskie

Na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach: Wiśle, Nidzie i Kamiennej.
Na zagrożonych terenach występują nieliczne podtopienia budynków i zalania, głównie użytków zielonych. Nie prowadzono akcji ewakuacyjnej.
Przy utrzymującej się pogodzie występujące stany alarmowe i ostrzegawcze obniżą się do stanów normalnych.

Województwo opolskie

W województwie podtopione zostały grunty w gminach: Gorzów Śląski, Pokój, Wilków, Świerczów, Popielów i Namysłów.
Zamknięta została droga gminna Krogulna – Siedlice (zalana od strony Siedlic na długości 300m). Droga Domaradz – Świercowskie – Fałkowice – zalana jest połowa szerokości jezdni (na odcinku 40m) przez spływającą z pól wodę.

Województwo kujawsko-pomorskie

Na terenie województwa wystąpiły podtopienia i zalania posesji, użytków rolnych i odcinków dróg gruntowych.

Województwo zachodniopomorskie

Znaczne podwyższenie temperatur oraz prowadzenie akcji lodołamania na Odrze spowodowało, iż pokrywa lodowa została zlikwidowana, obecnie występuje tylko na Jeziorze Dąbie.
Sytuacja na Odrze ulega stabilizacji, przekroczone są jednak stany alarmowe na wodowskazach: Gozdowie, Bielinek, Widuchowa, Gryfino.
Ruch statków na torze wodnym Szczecin-Świnoujście odbywa się w konwojach dla statków z klasą lodową L-3 (samodzielna żegluga w lekkich warunkach lodowych).
Wystąpiły podtopienia wielu piwnic w budynkach, jednak nie zachodziła konieczność prowadzenia ewakuacji mieszkańców.
Na terenie województwa podtopione zostały budynki – (mieszkalne – 70, gospodarcze – 79, usługowe – 1)

Województwo lubelskie

Sytuacja powodziowa przedstawia się następująco:
• rzeka Bug – utrzymuje się podwyższony poziom na terenie powiatu włodawskiego. Powodem są zatory lodowe (jeden pomiędzy miejscowościami Pawluki i Hanna, a drugi we Włodawie obok oczyszczalni ścieków). Woda występuje na nadbużańskie łąki i wlewa się w starorzecza. Podtopienia – powiat włodawski: 10 gospodarstw oraz ok. 1000 ha głównie łąk i nieużytków (gm. Hanna); powiat Biała Podlaska: 2 gospodarstwa i 4 ha (gm. Terespol). Nie stanowi to w chwili obecnej zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia.
• rzeka Wieprz – powiat lubartowski – podtopienia – 22 gospodarstwa i 3100 ha (gm. Michów, Jeziorzany, Kock, Firlej). W chwili obecnej nie występuje zagrożenie dla życia ludności.
• rzeka Tyśmienica – powiat lubartowski – podtopienia 1 gospodarstwo i 150 ha użytków rolnych (gm. Ostrówek). W chwili obecnej nie występuje zagrożenie dla życia ludności.
Łącznie na terenie woj. lubelskiego wystąpiły: podtopienia – 35 gospodarstw i zalania – ok. 4254 ha użytków zielonych i pól.

Województwo podkarpackie

Sytuacja na terenie województwa jest stabilna, stany ostrzegawcze przekroczone są jedynie na Sanie w Radomyślu o 43 cm i jego 3 prawobrzeżnych dopływach na rzece Szkło o 48 cm na Lubaczówce o 35 cm i Tanwi o 21 cm (powolna tendencja spadkowa).
Na pozostałych rzekach województwa stany wód układają sie głównie na granicy stanów średnich i wysokich z tendencja spadkową
W ciągu najbliższej doby na Wiśle po ujście Sanu oraz na dopływach Wisły spodziewane są spadki stanów wody do granicy stanów wysokich iśrednich przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych.
Dziś tj. 17 stycznia 2011 roku Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zaklikowie poinformowało o podniesieniu się stanów wód gruntowych na terenie gminy zwłaszcza w miejscowościach Lipa oraz Zaklików. W wyniku tego nastąpiło podtopienie 21 budynków mieszkalnych (woda w piwnicach).
Województwo wielkopolskie
Na terenie województwa wystąpiły podtopienia m.in. w gminach: Kórnik, Mosina, Komorniki, Luboń, Rokietnica, Swarzędz, Kramsk,
W gminie Wronki przepływająca kra zerwała znajdujące się w pobliżu cieków wodnych linie SN i NN oraz liny promowe. Utrudnienia dotyczą miejscowości: Popowo, Wartosław, Krasnobrzeg, Obrzycko, Stobnicko, Chojna. Trwają naprawy zerwanych linii, bez energii elektrycznej pozostaje kilkanaście gospodarstw.
Występują także utrudnienia w komunikacji na drogach gminnych, powiatowych i krajowych.
Przewiduje się dalszy wzrost i wahania stanów wód w strefie stanów alarmowych.

Województwo lubuskie

W województwie wystąpiły zalania budynków mieszkalnych i gospodarstw:
• w Gorzowie Wlkp.: ok. 2023 podtopionych gospodarstw domowych;
• w powiecie gorzowskim: 23 zalanych budynków, 96 podtopionych piwnic i 20 piwnic zagrożonych;
• w powiecie strzelecko – drezdeneckim: 110 podtopionych i zalanych piwnic w mieście i gminie Drezdenko, 35 gospodarstw podtopionych w gminie Zwierzyn;
• w powiecie sulęcińskim: 60 podtopionych piwnic w Gminie Słońsk.

Zamknięte zostały drogi na odcinkach:
• powiat gorzowski: Gmina Deszczno – ok. 8 km (drogi gminne); Gmina Santok – ok. 2 km (drogi gminne), Gmina Bogdaniec – 6,5 km (drogi gminne), Miasto Kostrzyn nad Odrą – 100 m ul. Sybiraków,
• powiat strzelecko – drezdenecki: Górczyn – Błotno – 15 km (droga gminna, przywałowa)
• powiat międzyrzecki: (gmina Skwierzyna droga powiatowa Skwierzyna – Rakowo) – ok. 1,5 km.
• miasto Gorzów Wlkp.: ul. Zielna – 50 m, ul. Wschodnia – 50 m. (drogi gruntowe miejskie)
• powiat zielonogórski: zamknięta droga nr 1053F na odcinku m.Jargoniewie – Radwanów (Gmina Zielona Góra), droga została zamknięta z powodu zalania wodą spływającą z pól na długości 50 m.
• powiat sulęciński: drogi gminne 3 km (Łąków 2,5 km, Studzionka 0,5 km).