Przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wzięli udział w konferencji Internet Banking Security, która odbyła się w dniach 23 – 25 sierpnia 2010 r. w miejscowości Ryn. Organizatorami konferencji byli SW Konferencje oraz Związek Banków Polskich – Forum Technologii Bankowych.
Prelegenci omówili m.in. kwestie bezpieczeństwa systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem: bankowości internetowej, nowoczesnych zabezpieczeń danych i e-tożsamości klientów, zarządzania ciągłością działania – komunikacji w sytuacji kryzysowej. Eksperci RCB, Pan Tomasz Szewczyk – szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych oraz Pan Maciej Pyznar główny specjalista w tym wydziale, przekazali uczestnikom spotkania informacje o polskim podejściu do ochrony infrastruktury krytycznej, zaprezentowali metodykę jej wyznaczania w oparciu o kryteria oraz przedstawili stan prac nad Narodowym Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej i zasadami, którymi kieruje się RCB w jego opracowaniu.