W dniach 4-5 marca br. przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wzięli udział w organizowanej w Madrycie przez Komisję Europejską i Stany Zjednoczone Ameryki konferencji poświęconej kwestiom ochrony infrastruktury krytycznej. Jej celem była wymiana dobrych praktyk pomiędzy UE a USA w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Polska była jednym z państw, które wyraziło zainteresowanie przedstawieniem krajowych rozwiązań w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej i działań podjętych w kwestii dostosowania przepisów krajowych do wymagań przewidzianych w Dyrektywie w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.
W spotkaniu uczestniczyli eksperci z Komisji Europejskiej, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. RCB reprezentowali Tomasz Szewczyk – szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Zagrożeń Asymetrycznych RCB oraz Pan Maciej Pyznar – główny specjalista w tym wydziale.