W dniach 10-11 czerwca 2010 r. w Szczecinie odbyła się, konferencja pt. „Wolność i bezpieczeństwo. Między nami sąsiadami”. Honorowy patronat nad konferencją objął między innymi dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Marcin Samsonowicz-Górski. W ramach realizowanych prelekcji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przedstawiło zagadnienia związane Planami Zarządzenia Kryzysowego oraz Narodowym Programem Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Ponadto na Konferencji przedstawiano zagadnienia związane z organizacją zarządzania kryzysowego:
• Nakłady na bezpieczeństwo największych polskich miast a poczucie bezpieczeństwa ich mieszkańców.
• Centra Powiadamiania Ratunkowego i telefon 112 jako niezbędny elementy struktur zarządzania kryzysowego.
• Infrastruktura bezpieczeństwa. Czy więcej kamer oznacza, że świat będzie bezpieczny?
• Łączność w czasie akcji ratunkowych. Jak zapewnić skuteczną komunikację między różnymi służbami – nie tylko jednego państwa – w reagowaniu kryzysowym.
• Marynarka Wojenna RP w systemie reagowania kryzysowego.
• Jak globalna korporacja chroni swoich pracowników? Dobre praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.
• Zintegrowany System Ratownictwa i numery ratunkowe: nad wodą (601 100 100) i w górach (601 100 300).
• Doświadczenia i wnioski płynące z organizacji UEFA Euro 2008 w Szwajcarii i Austrii.
• Współpraca transgraniczna w ramach Strefy Schengen i wyzwania związane z kontrolą ruchu granicznego podczas EURO 2012.
• UEFA EURO 2012 w Gdańsku.
• Jak zapewnić bezpieczeństwo na stadionie?
• Wykorzystanie sieci TETRA dla zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.
• Projekt badawczy Proteus: roboty w akcji.
• Jak uniknąć powodzi słów? Komunikacja kryzysowa w świetle badań jednostek samorządu terytorialnego i mediów.
• Ochrona informacji osobowych w świetle polskiego prawa. W poszukiwaniu kompromisu między wymogami bezpieczeństwa a prawem do prywatności.
• Co wie o nas państwo? Co powinno wiedzieć? Jak w tym kontekście ocenić projekt pl-ID – nowego dowodu tożsamości?
• Osobista lokalizacja satelitarna: bezpieczeństwo na każdym kroku.
Przeprowadzono również dwie debaty:
• Między rozumem a uczuciem. O bezpieczeństwie w zadaniach państwa.
• Między wolnością a bezpieczeństwem.

Na zakończenie Konferencji odbył się pokaz współpracy służb państwowych i pozarządowych w pozorowanej akcji antyterrorystycznej w Porcie Szczecińskim. Jej organizatorem był tygodnik COMPUTERWORLD.