W środę, 6 maja 2009 r., w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się wideokonferencja, której celem była wymiana aktualnych informacji i doświadczeń poszczególnych podmiotów w przygotowaniach do ewentualnego pojawienia się wirusa grypy typu A/H1N1 w Polsce.W konferencji wzięli udział m.in.: minister zdrowia Ewa Kopacz, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, przewodniczący Komitetu ds. Pandemii grypy Adam Fronczak, Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła oraz wojewodowie, wojewódzcy inspektorzy sanitarni i dyrektorzy wojewódzkich wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Minister Kopacz przekazała uczestnikom spotkania najnowsze informacje po posiedzeniu Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy. Podziękowała za podjęte działania i zaleciła utrzymanie dotychczasowego stopnia gotowości. Minister zdrowia dodała też, że Polska jest przygotowana na ewentualne pojawienie się wirusa.

Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny zalecił służbom sanitarnym utrzymywanie stałego kontaktu z oddziałami zakaźnymi oraz utrzymanie wszystkich procedur związanych z obowiązującym, 5. stopniem zagrożenia pandemią.

Wojewodowie złożyli sprawozdania dotyczące m.in. liczby łóżek w szpitalach zakaźnych i ilości posiadanych leków. Przekazali informacje, że w szpitalach odbyły się kontrole stanu przygotowania na przyjęcie ewentualnych chorych. Podkreślili również, że jest prowadzona aktywna komunikacja ze społeczeństwem.