W dniach 8 – 9 listopada 2010 r. przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Press Euro” w Warszawie organizowanej przez miesięcznik Press. Wiodącymi tematami podczas dwudniowego spotkania były: promocja miast, problematyka zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego, inwestycje i logistyka imprez sportowych, marketing sportowy oraz baza hotelowa i centra pobytowe.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012r.: Euro 2012 Polska, spółki PL.2012 oraz reprezentanci miast-gospodarzy UEFA Euro 2012TM z Polski i Ukrainy.
W spotkaniu wzięli udział organizatorzy UEFA Euro 2008TM, w tym przedstawiciele centrów pobytowych z Austrii i Niemiec, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z uczestnikami konferencji.
Patronat honorowy nad Press Euro objęły: Narodowe Centrum Sportu oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.
Podczas konferencji przedstawiciel RCB Grzegorz Abgarowicz zaprezentował referat Zarządzanie kryzysowe w aspekcie agregowania, analizy i wymiany informacji – zagrożenia i potrzeby, w którym przedstawił analizę procesu zarządzania informacją oraz kierunki działań w celu wypracowania najskuteczniejszych rozwiązań systemowych.