22 grudnia 2010 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powierzył Markowi Komorowskiemu, zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa pełnienie obowiązków dyrektora RCB. Tym samym przychylił się do wcześniejszej prośby obecnego dyrektora Marcina Samsonowicza – Górskiego i przyjął jego dymisję. Dyrektor Samsonowicz – Górski kierował RCB przez dwanaście miesięcy. Decyzję o odejściu ze stanowiska podjął ze względu na sytuację rodzinną.
Marek Komorowski jest ekspertem w zakresie ochrony ludności i ratownictwa, zwłaszcza w obszarze współpracy międzynarodowej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W latach 2002 – 2009 ukończył wiele kursów międzynarodowych (UE, NATO, ONZ) z dziedziny współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Jako pracownik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej był zastępcą dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (2007) oraz doradcą Komendanta Głównego PSP (2009). Uczestniczył w misjach ratowniczych w Czechach (2002), Iranie (2003) i Haiti (2010).