ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Obowiązek zgłaszania obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Listopad 09, 2016 Kategoria: PRAWO

Policja przypomina o obowiązku zgłaszania podejrzanych transakcji dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych, a także zaginięcia i kradzieży znacznych ilości tego rodzaju substancji. Czym są prekursory materiałów wybuchowych? To substancje, które mogą posłużyć do nielegalnego wytworzenia materiałów wybuchowych, a następnie zostać wykorzystane do ataków terrorystycznych. Prekursory (…) są powszechnie obecne w naszym codziennym życiu i czasem nawet […]

Zagrożenia hybrydowe: przeciwdziałajmy wspólnie

Październik 31, 2016 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Przeciwdziałanie zagrożeniom określanym jako „hybrydowe” była poświęcona konferencja zorganizowana 27 października przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych mieszczące się w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP i rodzajów wojsk oraz instytucji i służb cywilnych. Jedną z instytucji było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Współdziałanie pomiędzy sektorami wojskowym i cywilnym jest bowiem uznawane za […]

Odporność na zagrożenia tematem spotkania Grupy Ochrony Ludności NATO

Październik 26, 2016 Kategoria: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wzmocnienie odporności na zagrożenia, w tym hybrydowe, z którymi są konfrontowane państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego było jednym z tematów posiedzenia plenarnego Grupy Ochrony Ludności NATO (Civil Protection Group, CPG). Spotkanie odbyło się w dniach 20-21 października 2016 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Polskę reprezentował przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny