ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Archiwum

Komunikat dla podróżnych

Październik 30, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zaleca się osobom udającym się na Ukrainę rozważenie przełożenia podróży na późniejszy okres. Ponadto należy stosować się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych przekazywanych w punktach przekraczania granicy oraz do zaleceń miejscowej służby zdrowia.

Ćwiczenie „Patrol 09″

Październik 29, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, ĆWICZENIA I KONFERENCJE

W dniach 27-29 października 2009 r. odbyło się ćwiczenie „Patrol 09″, którego celem było sprawdzenie działania wybranych elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Sprawdzenie, na ile służby cywilne i wojskowe są przygotowane do współdziałania w warunkach zagrożenia skażeniami lub ich wystąpienia.

Posiedzenie grupy eksperckiej w sprawie zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie

Październik 29, 2009 Kategoria: ARCHIWUM, KOMUNIKATY

W dniu 29 października 2009 r. Komisja Europejska poinformowała o wystąpieniu zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zwłaszcza w obwodach Tarnopol, Iwano-Frankowsk i Lwów. Największą liczbę zachorowań zanotowano w obwodzie tarnopolskim, w którym, od 13 października 2009 r., poddano hospitalizacji 95 osób (25 w stanie ciężkim, 10 osób zmarło).

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny