ostrzeżenia:
Kwiecień 28, 2021 Kategoria: KOMUNIKATY

Kategoria: Ćwiczenia i konferencje

Odporność na zagrożenia tematem seminarium RCB

Marzec 13, 2017 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Co można zrobić, by Polska była bardziej odporna na różnego rodzaju zagrożenia? To pytanie stawiali sobie uczestnicy seminarium, które z inicjatywy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbyło się 8 marca. Było to kolejne spotkanie  przedstawicieli ministerstw, w tym MSWiA, MON i podległych im służb mundurowych, które było poświęcone przygotowaniu się na potencjalne zagrożenia – zarówno naturalne, jak i […]

Nowy impuls dla zarządzania kryzysowego UE – konferencja w Helsinkach

Marzec 02, 2017 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Jak sprawnie i skutecznie pomagać innym w przezwyciężaniu kryzysów? Przyszłość cywilnych aspektów zarządzania kryzysowego była tematem konferencji zorganizowanej przez Szwecję i Finlandię, która odbyła się 15 lutego 2017 r. w Helsinkach. Dyskutowano jak nadać nowe impulsy zarządzaniu kryzysowemu Unii Europejskiej, które obecnie odnosi się głównie do obszarów położonych poza Europą, a z założenia ma być przedsięwzięciem […]

OCENA RYZYKA I ZARZĄDZANIE NIM TEMATEM HIGH LEVEL RISK FORUM W PARYŻU

Grudzień 23, 2016 Kategoria: ĆWICZENIA I KONFERENCJE

Ocenie ryzyka klęsk żywiołowych i katastrof oraz zarządzaniu nim poświęcone było High Level Risk Forum w Paryżu w dniach 12-14 grudnia 2016 r. Jest to już szósta edycja międzynarodowej konferencji organizowanej przez  Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której główną ideą jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem ich […]

Centra
zarządzania kryzysowego
zagrożenia,
analizy i oceny